Menu

CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG

Cà phê đen
Cà phê đen
30.000 vnđ
Nóng/Đá
Cà phê sữa
Cà phê sữa
35.000 vnđ
Nóng/Đá
Phin Creamy
Phin Creamy
50.000 vnđ
Baxirato
Baxirato
40.000 vnđ
Bạc xỉu
Bạc xỉu
35.000 vnđ
Nóng/Đá

CÀ PHÊ Ý

Espresso
Espresso
40.000 vnđ
single/double
Americano
Americano
45.000 vnđ
Nóng / Đá
Cappuccino
Cappuccino
50.000 vnđ
Nóng/Đá
Mocha
Mocha
55.000 vnđ
Nóng / Đá
Piccolo Latte
Piccolo Latte
50.000 vnđ
Cà phê pha máy
Latte
Latte
50.000 vnđ
Nóng/Đá
Chocolate hot/ice
Chocolate hot/ice
45.000 vnđ
Nóng / Đá
Affogato
Affogato
50.000 vnđ
Flat White
Flat White
50.000 vnđ
Cara. Macchiato
Cara. Macchiato
65.000 vnđ
Đậm đà hương vị Ý

Trà Twinings

Chamomile
Chamomile
40.000 vnđ
Trà hoa cúc
Earl Grey
Earl Grey
40.000 vnđ
Trà Bá tước
Lemon & Ginger
Lemon & Ginger
40.000 vnđ
Trà chanh gừng - 1 ly
Trà đào
Trà đào
40.000 vnđ
Trà sữa bá tước (250ml)
Trà sữa bá tước (250ml)
65.000 vnđ
Trà sữa bá tước - 1 ly
Cascara
Cascara
75.000 vnđ
(Trà từ vỏ trái cà phê đặc sản)
Cold Brew Tea
Cold Brew Tea
40.000 vnđ
Trà ô long ủ lạnh - 1 ly

Hand Brew

Kalita
Kalita
75.000 vnđ
Chemex
Chemex
75.000 vnđ
French Press
French Press
75.000 vnđ
V60
V60
75.000 vnđ
Cold Brew  Cam vàng
Cold Brew Cam vàng
65.000 vnđ
Cà phê ủ lạnh vị cam - 1 ly
Cold Brew Classic
Cold Brew Classic
65.000 vnđ
Cà phê ủ lạnh - 1 ly
Origami
Origami
75.000 vnđ
Cà phê đặc sản
Coldbrew Creamy
Coldbrew Creamy
50.000 vnđ
Cold Brew sữa
Cold Brew sữa
65.000 vnđ
Cold Brew sữa - 1 ly

Nước trái cây ép

Orange
Orange
45.000 vnđ
Nước cam ép
Lime
Lime
40.000 vnđ
Nước chanh tươi
Passion Fruit
Passion Fruit
40.000 vnđ
Nước chanh leo